Finns intresse för kvinnliga mötesplatser?

En frågeställning som jag inte sedan 2006 (då vi gjorde grundliga research i ämnet) haft framme och som jag faktiskt inte trodde var en frågeställning jag skulle återkomma till. Men tyvärr är jag där idag.

 

Jag har lagt ner tusentals och åter tusentals timmar på att skapa och bygga kvinnliga mötesplatser. Jag har sedan 2006 jobbat frenetiskt i tron att detta skulle hjälpa många, inte minst de som behövde det mest.

Write a comment

Comments: 0

Välj ansluten studio för mer information