Vi bryr och engagerar oss i hjärtefrågor

Vi vill göra skillnad. 

Vi vill hjälpa kvinnor till en bättre hälsa.

Vi vill hjälpa kvinnor till en sundare livsstil.

 

Vi inser också att vi tillsammans kan hjälpa till på andra sätt. Att nå ut till kvinnor och hjälpa. Därför blir hjärtefrågorna viktiga för oss. Inte bara på studiosen, utan även utanför.

 

Vi på form och figur engagerar oss i vissa utvalda projekt. Båda lokala, regionala och världsomspännande. För att förbättra lev-nadsvillkoren för kvinnor runt om i Sverige och världen.

 

Ni kan följa här vilka projekt vi stödjer och jobbar med. Genom att bli medlem så stödjer vårt arbete i hjärtefrågor. Ibland genomför vi även lokala insatser, där du som medlem kan bidra ytterligare.

 

Välj ansluten studio för mer information