Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon

Klicka på bilden för att komma till Kvinnofridslinjens hemsida
Klicka på bilden för att komma till Kvinnofridslinjens hemsida

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkom-men att ringa till Kvinnofridslinjen.

 

Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

 

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. De som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Kvinnofrids-linjen har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.

 

De som svarar i telefonen arbetar dagligen med dessa frågor och har erfarenhet av möten med kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara din partner eller en annan för dig känd eller okänd person. Kvinnofridslinjens uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos Kvinnofridslinjen kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

 

Om du vill kan Kvinnofridslinjen informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor. Till exempel till ett skyddat boende, juristjouren, en kvinnojour eller en tjejjour.

 

Kvinnofridslinjen kan också berätta vart du kan vända dig inom vården om du har fysiska eller psykiska skador. Eller hur du polisanmäler brott, till exempel miss-handel, hot eller sexuella övergrepp. Eller vilket stöd du kan få i din kommun.

 

Om du inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolkservice på de flesta språk som talas i Sverige.

 

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

 

Välj ansluten studio för mer information