Praktisk information för medlemmar

Det är viktigt för oss att vara tydlig med information och hantera alla er fantastiska medlemmar rättvist och på samma sätt. Alla medlemmar är lika mycket värda.

 

Här har vi sammanställt några av de praktiska frågor som vi under åren stött på, och där vi nu känner det finns behov att sammanställa information och riktlinjer, som sedan gäller ute på studiosen.

 

Varje studio drivs lokalt och av en separat juridisk person/företag, vilket innebär att vi även måste beakta detta när det gäller vissa praktiska frågor.

 

Vår målsättning med informationen är att göra det så enkelt och tydligt för dig som möjligt, så att du vet vad som gäller och hur det fungerar. Såklart kan du vända dig till din studio om du har frågor som vi inte besvarat här.

Välj ansluten studio för mer information