Om möjligheterna att byta studio

För dig som vill byta studio erbjuder vi dig möjligheter att göra detta. Vi ber dig notera att varje studio drivs som egen studio och att det därför måste hanteras på nedanstående sätt (således inte bara att byta kort). Vi hjälper dig genom hela processen, så att det blir så enkelt för dig som möjligt. Vid byte av studio, oberoende av vilket alternativ som gäller dig, tar vi ut en administrativ avgift på 250 kr.

 

För dig som har betalt ditt årskort kontant/kort/faktura

Du kan lösa in värdet på kvarvarande tid för din gamla studio och omvandla detta till tid på den nya studion. Formeln för värdet är enkelt (det du betalt för ditt årskort delat med 365 samt antalet kvarvarande dagar gånger det du betalt ”per dag”). Värdet löser du in på den nya studions enligt aktuell prislista. Vi hjälper dig med uträkningarna. Administrationsavgiften kan dras av på det värde du löser in, om du så önskar.

 

För dig som har autogiro med bindningstid kvar

Vi hjälper dig med att avsluta autogirot på andra studion och lägger upp ett nytt autogiro på den nya studion. Kvarvarande bindningstid gäller på den nya studion. Priset du får är det aktuella ord.pris som gäller på den nya studion.

 

För dig som har autogiro med 2 månaders uppsägningstid

Vill du byta studio och ha kvar löpande avtal med 2 månaders uppsägningstid, så hjälper vi dig med att avsluta det gamla autogirot och lägga upp ett nytt. Priset du får är det aktuella ord.pris som gäller på den nya studion.

 

Vill du teckna ett kampanjmedlemskap om har löpande autogiro?

Gäller dig utan bindningstid. Tänk på att du kan teckna medlemskap på den nya studion på samma sätt som en ny medlem. Ibland kan detta vara förmånligt. Tänk dock på att du har 2 månaders uppsägningstid på den gamla studion, såvida du inte har bindningstid kvar. Vi kan hjälpa dig med uppsägningen om du önskar och på så sätt betalar du bara adm.avgift istället för 2 månaders uppsägningstid, och du kan byta studio direkt.


 

Bestämt dig för att byta studio? Så är gör du

  1. Kontakta din nuvarande studio och fyll i en uppsägning. Ange att du önskar byta studio.
  2. Kontakta den nya studion och teckna nytt avtal och be dem att kontakta din gamla (så sköter vi hela processen, tar reda på priser etc).
  3. Adm.avgiften betalas till den gamla studion.
  4. Har du frågor så kontakta din nya studio så hjälper vi dig!

 

Frågor som kan uppkomma vid byte av studio

Instruktion/gå på teknikpass

Då teknikpass och instruktion ingår i startavgiften, och du betalar ingen startavgift vid byte av studio, så ingår detta inte på den nya. Men vi har ordnat så att du bara betalar halv startavgift så får du samma rättigheter med att gå på teknikpass etc.

 

28 dagars Nöjd Kund Garanti

Denna gäller inte vid byte av studio, då detta är kopplat till nya medlemmar och för att de skall känna sig för om konceptet är något för dem eller inte.

Välj ansluten studio för mer information