Gästträning på andra studios

Vi är jätteglada över att erbjuda dig med guldmedlemskap och silvermedlemskap möjligheten att gästträna på andra studios. Här följer de regler och förutsättningar som gäller för gästträning:

  • Gästträning gäller upp till 6 gånger per kalenderår och medlem.
  • Gästträning gäller på bemannade tider.
  • Vill du besöka annan studio som ber du din studio om ett "Gästkort" som du sedan tar med dig ifyllt/signerat och lämnar till den studion du gästbesöker.
  • Gästträning gäller på anslutna studios (således inte Limhamn Malmö).

 

Förteckning över våra studios finner du här.

Välj ansluten studio för mer information